Manaqib Sayyidatuna Fathimah al-Batuul (43)

Kenangan tersebut membuat air mata Sayyidatuna Fatimah mengalir, mata Ummu Kultsum memerah tak tahan menahan rasa rindu yang ada di dalam dirinya. Maka Rasulullah Saw. pun memeluk kedua putrinya itu dengan penuh kasih sayang laksana seorang ibu dengan diiringgi air mata kerinduan.

Maka hari-hari pun berlalu dan tahun demi tahun terlewati. Diceritakan ketika Abul ‘Ash bin Robi’ sedang memperdagangkan harta orang kafir Quraisy Makkah, ia berjumpa dengan para sahabat Nabi yang sedang dalam perjalanan pulang dari peperangan. Maka para sahabat pun menawan dan mengambil harta Abul ‘Ash serta membawahnya kembali ke Madinah.

Ketika Sayyidatuna Zainab mendengar kabar tersebut, maka beliau kembali mengirim sesuatu untuk menebus suaminya tersebut. Kemudian Nabi berkata “Wahai para sahabatku jika kalian ingin mengembalikan harta-hartanya dan membebaskannya maka laksakanlah.” Maka para sahabat dengan segera dan berlari ke rumah mereka masing-masing untuk mengembalikan harta yang telah diambil dari Abul ‘Ash.. (bersambung)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s